Praktisch

  • Kort gesprek tussen therapeut en patiënt om de klachten te kaderen en een mogelijke behandeling te bespreken
  • Meteen eerste behandeling van de klachten eventueel gevolgd door oefentherapie of thuisoefeningen
  • Paspoort
  • Voorschrift van de verwijzende arts
  • Klevertje van de mutualiteit
  • Scans of toegangscodes van scans / … indien beschikbaar
  • Comfortabele kledij is wenselijk maar niet noodzakelijk
  • Meteen behandeling van de klachten gevolgd door oefentherapie en thuisoefeningen
  • Sportieve kledij indien nodig
  • Indien de patiënt fysiek niet in de mogelijkheid is om zich naar de praktijk te verplaatsen, kan er een therapeut aan huis langskomen. Hiervoor maakt u best telefonisch een afspraak.